Hvordan bruke makroer i Excel for å skille regneark

October 29 by admin

Hvordan bruke makroer i Excel for å skille regneark


Å vite hvordan du flytter Microsoft Office-regneark ved hjelp av en Excel makro kan du spare tid hvis du arbeider med en rekke regneark. Excel er et regnearkprogram som vanligvis brukes til å analysere store mengder data. En arbeidsbok består av flere regneark. En makro brukes til å automatisere en oppgave i Excel ved hjelp av Visual Basic for Applications (VBA). VBA er et programmeringsspråk utviklet av Microsoft.

Bruksanvisning

1 Start Microsoft Office Excel 2007, velg "Utvikler" fanen og klikk på «Makroer." Skriv "SortSheets" under "Makronavn:" og klikk "Opprett".

2 Kopier VBA koden under og lim det under "Sub SortSheets ()" subrutine.

Sheets("Sheet2").Select

. Sheets ( "Ark2") trekk før: = Sheets (1)

Sheets ( "Sheet3"). Velg

. Sheets ( "Sheet3") trekk før: = Sheets (2)

3 Lukk "Microsoft Visual Basic" vinduet og velg "Makroer". Velg "SortSheets" og klikk "Kjør" for å kjøre makroen. "Sheet1" vil bli beveget til slutten, "Ark2" vil bli beveget til begynnelsen og "Sheet3" vil bli plassert i midten.

Related Articles