Hvordan du flytter en database fra Outlook 2007 til Outlook 2010

January 13 by admin

Outlook 2007 og 2010 database med e-postmeldinger og kontakter er inneholdt i en PST-fil. PST-filen er lagret på harddisken på datamaskinen, slik at du kan eksportere og importere meldinger mellom de to versjonene av Outlook. Hvis Outlook installasjonen 2010 ligger på en annen datamaskin enn 2007-versjonen, kopiere PST-filen til den andre harddisken bruker en DVD-brenner eller overføre det over et nettverk, må du koble Outlook til den overførte PST-filen når PST-filen er ligger på Outlook 2010 datamaskin.

Bruksanvisning

1 Klikk på Windows "Start" -knappen på datamaskinen med Outlook 2007. Type "* .pst" i søketekstboksen og trykk "Enter" for å vise plasseringen av PST-filen. Den plasseringen vises i et eget søkevindu. La dette vinduet åpent for å kopiere filen til en annen datamaskin.

2 Klikk på Windows "Start" -knappen og velg "Computer". Hvis du trenger å overføre filen ved hjelp av en CD eller DVD-brenner, kopiere PST-filen til brenneren med en tom CD eller DVD i stasjonen. Hvis du har en nettverkstilkobling, dra og slipp filen til en tilordnet stasjon på PC i nettverket som inneholder Outlook 2010.

3 Klikk på Windows "Start" -knappen på datamaskinen som har Outlook 2010 installert. Klikk på "Alle programmer," klikk "Microsoft Office 2010." Klikk "Microsoft Outlook" for å åpne programmet.

4 Klikk på "File" bånd øverst navigasjonsfeltet. Klikk på "Open" og velg "Import" fra undermenyen elementer, som starter importveiviseren.

5 Klikk "Importer fra et annet program eller fil" på det første skjermbildet. Klikk "Next". Klikk "datafil for Outlook (PST)" i listen. Klikk "Next". Det neste vinduet spør etter en plassering for PST-filen. Klikk på "Browse" -knappen og dobbeltklikk på den overførte PST-filen. Klikk "Next".

6 Skriv inn et passord for PST-filen, hvis du hadde en satt opp på datamaskinen Outlook 2007, og klikk "OK." Klikk på "datafil for Outlook" og sjekk boksen merket "Inkluder undermapper." Dette valget forteller Outlook for å importere alle elementer. Klikk "Finish" for å importere 2007 PST-filen.

Related Articles