Amarok kan ikke overføre til Sansa Clip

Sansa Clip er en MP3-spiller som er utviklet av SanDisk. Enheten er laget for å fungere som en USB-lagringsenhet når den er koblet til en datamaskin. Dermed overføring av musikk til Sansa Clip kan vanligvis oppnås ved hjelp av en fil nettleser. Det er også mulig å koble Sansa Clip til musikk programvare som Linux-baserte Amarok. Fordi Clip bruker Media Transfer Protocol, en protokoll som Amarok ikke støtter, er det nødvendig å endre Klipp innstillinger Sansa å bruke USB for overføringer.

Bruksanvisning

Update Firmware

1 Koble Sansa Clip ved hjelp av riktig USB-kabel.

2 Last ned Sansa Clip Firmware Updater fra SanDisk (se Resource).

3 Start Sansa Clip Firmware Updater. Programvaren vil skanne for enheten og varsle deg hvis det er en firmware-oppdatering er tilgjengelig.

4 Klikk "Download Now" og firmware vil bli lastet ned og installert på enheten.

Konfigurer Sansa Clip

5 Velg "Meny" og deretter "Innstillinger" på Sansa Clip.

6 Velg "USB".

7 Sett overføringsmetode til "MSC" og deretter starte enheten på nytt.

Overfør musikk fra Amarok

8 Koble Sansa Clip ved hjelp av riktig USB-kabel.

9 Start Amarok.

10 Dra musikk fra Amarok samlingen til "Sansa Clip" symbolet i sidepanelet.