Bruken av Microsoft Access-database

Bruken av Microsoft Access-database


Folk bruker databaser til å lagre informasjon på en datamaskin om en rekke ting. Microsoft gjør en populær database dataprogram kalt "Microsoft Access." Mange mennesker og arbeidsplasser bruker Microsoft Access fordi det er relativt lett å trene ansatte i og kan tjene flere lagring og rapporteringsformål.

regneark Organization

Bedrifter ofte holde sine finansielle og salgsdata i data regneark. Som en virksomhet vokser og samler mye data gjennom årene, kan det nytte å overføre sine overveldende regneark til en Microsoft Access-database for å forenkle data. Ifølge Microsoft, hjelper Tilgang forenkle data ved å la folk til å vise dataene på flere måter og lagring av flere bord på ett sted på datamaskinen i stedet for å lagre hvert bord i en annen fil.

Reports

I tillegg til bare å lagre data, kan Microsoft Access produsere rapporter om dataene. Database brukere kan for eksempel beregne summene som fortjeneste og kostnader. Ifølge Zicklin School of Business ved Baruch College, kan Access-rapporter også generere informasjon om kunder eller andre typer finansielle historier.

skjemaer

Microsoft Access lar også brukere til å lage enkle å lese skjemaer for dataregistrering. Et skjema kan ha bokser med spesielle etiketter for å samle informasjon, ifølge Microsoft. For eksempel kan et selskap skape en kundedatabase og skriv kundeinformasjon ved å utforme et skjema i Microsoft Access med bokser for hver kundens navn, adresse og telefonnummer. Selskapet kan deretter bruke databasen som en katalog av kunder. Et skjema kan også holde styr på andre typer data, som svar på spørreundersøkelser, kjøp poster, donasjon poster og registrering med klubb eller organisasjon.

spørringer

Databasetabeller har ofte mer informasjon enn en person ønsker å lese på en gang, men Microsoft Access-database brukere kan se mindre mengder informasjon på en gang ved hjelp av spørrefunksjonen. Et selskap kan vise informasjon om salg av ett produkt ved å opprette en spørring som ser bare på ett produkt, i stedet for å måtte se på en overveldende stort bord av salgs informasjon om flere produkter.