Commodore 64 Grunnleggende Tutorial

Commodore 64 Grunnleggende Tutorial


Commodore 64 ble først utgitt som en hjemme-PC i 1982 og før han ble avviklet i 1993, solgt mer enn 30 millioner enheter på verdensbasis. Opererer med en heidundrende 64 kb RAM som den ble kalt, Commodore 64 kjørte programmer fra tre kilder: kassetter, disketter og hard forede patroner. Programmer ble lastet fra disse ved å skrive kommandoer på skjermen med tastaturet.

Bruksanvisning

1 Sett opp Commodore 64. Koble strømledningen til kontakten på siden av maskinen og koble den andre enden til en stikkontakt. Koble videokabelen til audio / video-kontakten på baksiden av maskinen og koble den andre enden (e) i skjermen eller TV, først koble videokabelen til TV bryter om nødvendig. Koble eventuelle eksterne harddisker til riktig spor på baksiden av datamaskinen.

2 Slå på datamaskinen ved å vippe på strømbryteren på siden av datamaskinen. Slå på skjermen eller TV. Vent til skjermen viser den mørkeblå startskjermen, etterfulgt av ordet KLAR, der en lys blå, vil blinkende rektangulære markøren vises. Maskinen er nå klar til å motta kommandoer.

3 Sett inn en helt spolt tilbake kassett i kassettspiller for å laste et program fra en Datasette opptaker. Skriv LOAD på tastaturet. Datamaskinen vil svare PRESS PLAY ON TAPE. Trykk play på datasette opptakeren. Datamaskinen viser FUNNET (programnavn). Deretter trykker du "Commodore" -tasten (hovedstaden C berøre to streker nederst til venstre på tastaturet. Dette vil laste selve programmet til skjermen.

4 Slik lagrer du et program på en Datasette opptaker, skriver SAVE "(programnavn)" og trykk enter. Datamaskinen vil vise PRESS PLAY AND RECORD på tape. Følg denne instruksjonen. Når programmet er lagret, vil READY teksten vises igjen.

5 Sett inn disken med etiketten opp med etiketten nærmest deg å laste et program fra en diskett. Lukk disken ved å trykke ned på spaken. Type LOAD "(programnavn)", 8 og trykk RETURN. Mens lasting, vil dataskjermen si SØKER ETTER PROGRAM NAVN LASTER. Når markøren vises under ordet KLAR, type RUN og trykk ENTER for å starte programmet.

6 Skriv SAVE "(programnavn)", 8 og trykk enter for å lagre et program til diskett. Programmet har lagret når KLAR meldingen vises igjen.

7 Sett patronen inn i riktig spor på tastaturet mens datamaskinen er slått av for å laste inn et program fra en patron. Slå på datamaskinen, og trykk på tasten oppført som startnøkkelen innenfor programmets dokumentasjon. Du kan ikke lagre på en kassett.

Hint

  • Skriv inn all tegnsetting nøyaktig som skrevet i instruksjonene.
  • Den, 8 kommandoen etter anførselstegn indikerer til datamaskinen som din kommando er knyttet til diskettstasjonen.
  • Eventuelle data som finnes i et program vil gå tapt når du legger et nytt program. Sørg for å lagre arbeidet ditt før du lukker et program eller laste et nytt program som det er ikke mulig å gjenopprette data når det har gått tapt.