Definisjon av Multi Visual Basic 6.0

Multi er en egenskap ved ulike teksthåndterings kontrollene i Visual Basic 6.0. Som standard tekstkontrollene vise eller godta en enkelt tekstlinje. Stille Multi eiendommen til True gjør at kontrollen til å akseptere eller vise flere linjer.

TextBox kontroll

En TextBox kontroll godtar inndata og viser produksjonen i ren tekstform. Den Multi eiendom kontrollerer hvorvidt flere linjer med tekst er akseptert av kontroll. Rullefelt kan slås på for multi-lined TextBox og du kan også stille inn tekstjustering.

RichTextBox kontroll

Den RichTextBox kontroll er en ActiveX-kontroll som brukes for tekst håndtering. Som standard er det Multi eiendommen er satt til Sann fordi den er laget for å manipulere blokker med formatert tekst. Eiendommen kan slås av, men dette Tap hensikten med kontrollen, og du bør bruke tekstboksen i stedet.

andre egenskaper

Når en tekst kontroll gjør at flere inn- eller utgangsledninger, må programmereren utøve kontroll over flere av miljøet. Rullefelt må være aktivert hvis teksten blir større enn den fysiske TextBox. Du må kanskje begrense det maksimale antall linjer tillatt ved å sette verdien av Maxlines. Du må angi wordwrap eiendommen hvis du ønsker TextBox å fungere som en tekst editor.