Dele passasjer på Kindle

Dele passasjer på Kindle


Du kan ikke alltid fritt distribuere materiale som du leser på Kindle. Mange filer bruker digital rights management, som hindrer alle som ikke har kjøpt en bok fra å åpne den. Men Kindle kan kopiere passasjer fra andre dokumenter og lagre dem som ren tekst. Du kan sende disse passasjene eller sette dem inn i andre dokumenter. Selv om du ikke kan kopiere en hel bok ved hjelp av denne metoden, kan du kopiere sitater, statistikk eller andre korte strekninger av tekst.

Bruksanvisning

1 Trykk på menyknappen mens du leser en bok for å åpne Kindle menyen.

2 Velg "Legg til en merknad eller Marker" for å gå inn merknad modus.

3 Merk en passasje med 5-veis navigasjonsknapp, og trykk deretter på knappen sentrum for å legge passasjen til My Utklipps fil.

4 Koble Kindle til datamaskinen med USB-kabelen som fulgte med Kindle. Åpne "Min datamaskin" på datamaskinen, og åpne stasjonen merket "Kindle".

5 Åpne Kindle mappe merket "Dokumenter" og dra teksten fil merket "MyClippings" til datamaskinen.

6 Send e-post til filen, overføre den til en lagringsenhet eller kopiere innholdet i et dokument for å dele den kopierte passasje.