Endre nettverksmaske på en Linksys WRT54G

Endre nettverksmaske påvirker hvordan ruteren er sett av brukere på ditt lokale nettverk og eksterne brukere, for eksempel Internett-leverandøren. Nettverksmasken tall er gitt til deg av din ISP. Hvis du har blitt tildelt en ny nettverksmaske nummer, kan du erstatte den eksisterende, via Linksys WRT54G webbaserte administrasjonspanel.

Bruksanvisning

1 Lansere en ny fane nettleser og gå til følgende adresse:

http://192.168.1.1

2 Skriv administratorbrukernavnet og passordet for WRT54G i feltene og klikk "OK" for å logge inn.

3 Klikk på "Oppsett" -kategorien.

4 Klikk på "Nettverksmaske" -feltet ligger omtrent to tredjedeler av veien ned på siden og velge eller taste inn den nye verdien.

5 Klikk på "Apply" for å lagre endringene.