Erp Systemkrav

Erp Systemkrav


ERP-systemet refererer til Enterprise Resource Planning system. Dette er hovedsakelig et program system som involverer flere komponenter av maskinvare og programvare. Dette systemet er delt i komponentene kalt moduler som utfører bestemte funksjoner. Eksempler på disse modulene er produksjonsplanlegging, innkjøp, lagerstyring, salg, markedsføring, økonomi og menneskelige ressurser. ERP-systemet ble opprinnelig brukt i industrien, ifølge www.implement-erp.com. I dag blir det brukt av ulike bransjer for å integrere prosessene inn i en database.

Egnethet

Et ERP-system må oppfylle de behov og langsiktige mål for organisasjonen. Systemets omfang må inkludere prosesser som er viktige for virksomheten. Eksempler på prosesser er logistikk, lager vedlikehold, fakturering og regnskap, sporing bestillinger, og i samspill med leverandører og kunder. Videre skal systemet ha minimale begrensninger i å utvide til andre operative sektorer. Noen ERP-selgere tilbyr tilpasse funksjoner på toppen av forhåndsdefinerte funksjoner. Velge modifiserbare funksjoner bør være basert på de krav og mål for virksomheten.

Vendor Support

Leverandøren skal kunne levere kvalitet og støtteverktøy for ERP-systemet implementeringsprosessen. Organisasjoner må sørge for at system-leverandører har nok kunnskap og erfaring på ERP-systemet de tilbyr. Det er ideelt at leverandøren kunne levere alle produkter relatert til ERP for å spare tid og kostnader. Bedrifter må sørge for at ERP-leverandører har høye legitimasjon og erfaring med å installere et lignende system. Leverandører skal produsere sertifisering for ERP-programvaren de selger når det er nødvendig.

Opptreden

Et ERP-system som mål å samle alle prosesser og data fra ulike deler av virksomheten. Dette er for å gjøre kommunikasjon og informasjonsdeling mellom avdelinger i organisasjonen raskere og enklere. Denne fordelen kan ikke oppnås dersom systemet ikke er pålitelige og ofte opplever feil. I tillegg bør transaksjoner og fremgangsmåter som gjennomføres i systemet har en betydelig rask responstid.

(Se referanse 1 og 3)

Kontroll

ERP-systemet må ha en praktisk brukergrensesnitt som lett kan manipuleres av utdannede ansatte. All informasjon og transaksjoner som systemet har plass bør alltid være tilgjengelig og tilgjengelig. Bedrifter kan leie eller utpeke konsulenter som vil være i stand til å ikke bare administrere gjennomføringen, men også analyserer systemet for å maksimere sitt potensial. Selskapene kan velge å leie systemet og har en outsource tjenesteleverandør å administrere ERP-systemet.

(Se referanse 1 og 3)

Kostnadseffektivitet

For de fleste organisasjoner, et ERP-system på plass øker effektiviteten i bestemte deler. Effektivisering genererer mer effekt i en kortere periode. Dette i sin tur fører til mer overskudd. Men, installasjon og implementering av et ERP-system krever også utgifter. Som en generell regel, må de økonomiske fordelene som et ERP-system bringer til en organisasjon overstige kostnadene ved å implementere et slikt system for å møte spesielle operative mål.