Excel 2007 Makroregler Security Group

Excel 2007 Makroregler Security Group


Makroer er en funksjon i Microsoft Excel 2007 som automatiserer rutineoppgaver. En gruppepolicy er en funksjon i Microsoft Active Directory som lar deg kontrollere innstillingene for store grupper av datamaskiner. Du kan styre makrosikkerhet gjennom en gruppepolicy.

metoder

De gruppepolicyinnstillinger for Microsoft Excel 2007 finnes i Excel 2007 Administrativ mal. Last denne inn i Group Policy Object Editor, som er en Microsoft Management Console snap-in. Du kan endre innstillingene på "Site", "Domain" eller "Organization Unit" (OU) nivå.

innstillinger

Innstillingene for å kontrollere makrosikkerhetsnivået i Excel 2007 er plassert i "Brukerkonfigurasjon \ Administrative maler \ Microsoft Office Excel 2007 \ Excel Options \ Security" -mappen, som er tilgjengelig når den administrative malen er lastet. Det er to primære innstillinger: den første er "Dempe Høy sikkerhet makro varsling for usignerte makroer"; den andre er "VBA Macro Varselinnstillinger".

advarsler

Prøv ut makrosikkerhet Innstillingen skjer i et testmiljø før du bruker dem til et produksjonsmiljø. Makroer er en potensiell sikkerhetstrussel, men de er også en nyttig funksjon i Excel. vurdere nøye eventuelle endringer i makrosikkerhetsnivåer standard å sikre at innstillingene gi en passende balanse mellom sikkerhet og funksjonalitet, basert på dine behov.