Finne ut om en primærnøkkel finnes

Microsoft SQL Server-database motoren bruker primærnøkler for å sortere data som ligger i tabellene. Hver tabell bør inneholde en primærnøkkel, som forbedrer ytelsen på databasen når du kjører spørringer mot bordene. For å se etter en primærnøkkel kan du vise tabellen design i SQL Server Management Studio, som er den viktigste konfigurasjonen konsoll for databaseserveren.

Bruksanvisning

1 Klikk på Windows "Start" -knappen og velg "Alle programmer". Klikk på "SQL Server" i programgrupper, klikk på "SQL Server Management Studio" snarvei for å åpne konsollen programvare.

2 Klikk databaseservernavnet på venstre side, som lister opp alle databasene som er konfigurert på serveren. Klikk på databasenavn, og klikk deretter på "Tabeller" -ikonet for en visning som viser alle tabellene.

3 Høyreklikk på tabellen du vil kontrollere, og velg "Design" for å åpne en visning av bordet i en designer.

4 Gjennomgå tabellkolonner. Hvis det finnes en primærnøkkel, er en liten nøkkel ikon vises ved siden av kolonnenavnet som bekrefter finnes nøkkelen.

5 Høyreklikk på en kolonne og velg "Primary Key" for å sette den kolonnen som primærnøkkel. Bruk dette trinnet for å angi en primærnøkkel hvis man ikke eksisterer på bordet.