Fordeler og ulemper av Wireless LAN

Fordeler og ulemper av Wireless LAN


Trådløse LAN (Local Area Network) bruker 802.11 spesifikasjonene fastsatt av Institutt for elektrisk og elektronisk Engineers (IEEE). Begge hverdagslige hjemmebrukere og profesjonelle bedrifter bruker denne trådløse teknologien når du kobler til Internett for å gjøre ting enklere og enklere enn andre former for nettverk. Trådløst maskinvare teknologi, medfører fordeler, for eksempel muligheten til kringkastings SSID (secure Set Identifier), som masker et trådløst nettverk for utenforstående, men det er klare negative til bruk av denne type infrastruktur i tillegg.

Mobilitet

Trådløse LAN tillate større mobilitet enn andre typer Internett-infrastrukturer som kablede nettverk. Trådløse nettverk krever ingen fysisk tilkobling fra hver datamaskin til nettverket ressurser, noe som betyr at tilkoblingsledningene ikke trenger å bli overført når du flytter en arbeidsstasjon. Mobiliteten faktor gjør at en datamaskin for å få tilgang uansett hvor et trådløst signal er til stede i stedet for å bekymre deg om å finne en fysisk vegg-tilkobling. Dette gir en fordel for både hjem Internett-brukere og mange fagfolk som bruker mobile enheter, for eksempel helsearbeidere og lager funksjonærer.

Kostnadsbesparelser

Trådløse LAN tilby kostnadsbesparelser i form av installasjon og generell vedlikehold av nettet. Trådløse lokalnett kommuniserer via radiofrekvenser i stedet for gjennom fysiske tilkoblinger, noe som betyr at heftig kostnader for gående tråder og utenfor Internett linjer ikke er pådratt for et trådløst nettverk. I stedet kan et virtuelt privat nettverk (VPN) brukes for å unngå fysiske bygning-til-bygning tilkoblinger. For vedlikeholdskostnader, trådløse LAN spare penger tradisjonelt brukt til å reparere kablene mellom nettverket og individuelle datamaskiner.

Pålitelighet

Teknologien som brukes til å konstruere trådløse lokalnett tilbyr pålitelighet for brukerne i form av konstant Internett-tilkobling. Siden ikke så mye kabel og ledninger brukes, trådløse LAN lagre nedetid og reparasjonstid som tradisjonelt involvert i å reparere defekte kabler og tilkoblinger som må skiftes ut. Ved hjelp av færre kabler betyr også at det er mindre sjanse for utilsiktet ledningen skade, noe som øker påliteligheten til et trådløst LAN.

Sikkerhet

Sikkerhetsspørsmål bære både fordeler og ulemper for et trådløst LAN. Nettverk som bruker trådløs teknologi har større sjanse for sikkerhetsbrudd. Trådløse LAN bruker radiofrekvenser til å kommunisere, som presenterer en sårbarhet for noen utenfor inntrenger som ønsker å finne og hacke nettverket. I tillegg øker trådløse tilgangspunkter i nettverket øker også antallet innganger du må huske å beskytte med brannmurer og annen sikkerhetsprogramvare. På den annen side, tilbyr Wi-Fi Protected Access (WPA) teknologi sterke krypteringsalgoritmer for å sikre trådløse LAN.

Område

Teknologien som brukes i trådløse LAN-infrastruktur og tilbyr typisk signal varierer bare opp til et par hundre fot. Dette gir en fordel til hjemmebrukere som bare ett tilgangspunkt er nødvendig. Imidlertid må større trådløse LAN, slik som de i kontorer og bedrifter, bruke penger på å legge flere tilgangspunkt som trådløse rutere og repeatere. I løpet av denne prosessen, er installasjonskostnader, samt avgifter for å beskytte trådløse tilgangspunkter.