Forskjellen mellom Parallell og seriell kommunikasjon

Kommunikasjon mellom to maskiner krever en overføring av signal fra en utgang til en inngang. Det er behov for en sender og mottaker av signalet for hele kommunikasjonsprosessen skal foregå. Serie- og parallellkommunikasjon er begge metoder for overføring av data over nettverk. Begge systemer har en unik måte å drive, med forskjeller mellom de to som strekker seg fra fremgangsmåten for videresending signaler til nivået av tilkoblings de krever.

Dataoverføring

En seriell kommunikasjonsanordning overfører data i bit i samme retning. En parallell kommunikasjonsenhet sender data i flere biter i samme retning. I seriell kommunikasjon et ord av åtte bits i lengde blir sendt i rekkefølge, og blir mottatt etter at alle åtte biter er sendt, en om gangen. Bitene blir så satt sammen igjen til en-byte som er den første kommunikasjonen. Parallelt kommunikasjon de åtte biter overføres i tilsvarende 8 kanaler, hver kanal sender en bit, og en byte av data er mottatt samtidig.

Hastighet

Parallelle kommunikasjonsenheter er raskere enn serie kolleger. En seriell kommunikasjon enhet sender data i biter, og på slutten biter harmonisere for å danne en byte av data. En parallell kommunikasjonsenhet sender og mottar samme mengde data samtidig, og dermed gjøre det raskere. Parallell Enheten har åtte ledninger koblet til porten som overfører alle de 8 biter gjennom de åtte ledningstilkoblinger samtidig. Dette betyr at en parallell enhet sender en 8 bits data i den samme tid en serieanordning overfører en enkelt bit.

Forbindelse

Seriell kommunikasjon bruker færre tilkoblinger og kabler enn parallell kommunikasjon gjør. Bruken av færre ledninger i seriell kommunikasjon gjør signalene tydeligere, og dermed gjør det egnet for langdistanse-kommunikasjon. Parallell kommunikasjon anvender flere ledninger for å tillate overføring av data samtidig. Anvendelsen av mange ledninger fører signalene til å bli forvrengt, slik at parallell kommunikasjon uegnet for overføring over lange avstander.

Kostnader og Space

Seriell kommunikasjon har en enkelt port med en kontakt mens en parallellport er vanligvis koblet til åtte ledninger. En seriell port derfor krever mindre investeringer for å kjøpe ledninger i forhold til parallell kommunikasjon. Når det gjelder plass, parallell kommunikasjon krever mer plass til sine ledninger mens seriekommunikasjon benytter minimalt med plass for sin enkelt kontakt.