Gratis Database Management Tools

Gratis Database Management Tools


Databaser er en vanlig del av en utvikler verden er det vanskelig å forestille seg livet uten dem - på godt og vondt. Arbeide med noen database system kan være ganske smertefullt til tider, men å finne den rette administrasjonsverktøyet kan sikkert lette hodepine som er involvert i utviklingen av spørringer og organisering tabeller. Det er ganske mange slike verktøy der ute, og en god del gratis alternativer også.

phpMyAdmin

En fri, webbasert MySQL administrasjonsverktøyet utviklet i PHP er phpMyAdmin. Gitt forekomsten av MySQL og PHP i webutvikling, har dette blitt et svært populært stykke programvare for å administrere MySQL-databaser. Den har et ganske stort utvalg av funksjoner, som dekker alt fra opprettelse og administrasjon database til data import og eksport.

Eclipse data Tools Platform

I Java utvikling verden, har Eclipse blitt en av de de facto utviklingsmiljøer. Som sådan, bør det ikke være noen overraskelse at Eclipse-prosjektet omfatter Dataverktøy Platform (DTP), en samling av verktøy og rammeverk for å innlemme data management i Eclipse miljø. Stort sett merkeuavhengige, kan de ulike verktøyene som inngår i DTP tilgang til de fleste databaser som har en jdbc, eller JDBC, driver.

MS SQL Server Management Studio Express

Microsofts inntreden i databehandling verden, SQL Server Management Studio, er et svært nyttig verktøy for å arbeide med Microsoft SQL Server. Selv om hoved studio i seg selv er ikke gratis, det er en begrenset versjon - SQL Server Management Studio Express - som er i stand til å håndtere de fleste av data management oppgaver normalt behandlet av en utvikler.