HP Oppdateringer vil ikke Last & Sier Download Failed

Et vanlig problem med HP-programvaren oppstår når du installerer oppdateringer. Du kan få feilmeldingen "Fatal Error 2738", mens du prøver å installere en oppdatering. Dette kan være forårsaket av en rekke årsaker, men du bør være i stand til å løse problemet ved å følge noen feilsøkingstrinn.

Bruksanvisning

1 Start datamaskinen på nytt. Start HP-produktet. Noen ganger kan en enkel omstart feilsøke feil med å installere oppdateringer.

2 Klikk på Start-menyen og velg "Kjør ..." Skriv "cmd" og trykk "Enter". Dette vil åpne Ledetekst.

3 Type uten anførselstegn "regsvr32 vbscript.dll" og trykke "Enter" -tasten. Klikk "OK" når du blir bedt.

4 Type uten anførselstegn "regsvr32 jscript.dll" og trykke "Enter" -tasten. Velg "OK" når du blir bedt.

5 Restart datamaskinen. Re-lansering HP-programvare og prøv å installere oppdateringene.