HP Pavilion A706N SATA Installasjon

HP Pavilion A706N er en standard stasjonær PC datamaskin. De interne komponentene i datamaskinen er plassert i tårnet. I stedet for en standard HDD-stasjon, bruker datamaskinen en SATA harddisk. Denne stasjonen bruker en annen kabel for å koble til hovedkortet som overfører data raskere enn en standard-stasjon. Hvis du ønsker å oppgradere din SATA-stasjonen, kan du åpne opp i tårnet for å få tilgang til det.

Bruksanvisning

1 Slå av Pavilion A706N og trekk ut alle kabler fra baksiden av datamaskinen tårnet.

2 Fjern alle skruene fra baksiden av datamaskinen tårnet.

3 Skyv den avtakbare panelet av baksiden av enheten. Hvis du er vendt mot baksiden av tårnet, er det panelet på høyre side av tårnet. Når du har fjernet panelet, de interne komponentene i tårnet, inkludert SATA-stasjonen, vil bli utsatt.

4 Finn rektangulære SATA-stasjonen i tårnet. Den vil bli støttet av en metallramme.

5 Fjern skruene på rammen, løft SATA-stasjonen ut av huset.

6 Trekk ut SATA båndkabelen fra baksiden av stasjonen og satt stasjonen til side.

7 Plugg kabelen inn i porten på baksiden av den nye SATA-stasjonen og plasser stasjonen i metallrammen.

8 Bytt ut skruene på metallrammen.

9 Sett sidepanelet av tårnet samt skruene på baksiden av tårnet.