Hva betyr * 99 Mean i Voice over IP?

Hva betyr * 99 Mean i Voice over IP?


Voice over IP-telefoni-systemer kan ha funksjoner som gjør det mulig for sluttbrukerne tilgang til oppringingsfunksjoner, telefonsvarer eller avanserte funksjoner. Tilgang til spesielle kommandoer krever vanligvis brukeren til å trykke på stjernetasten etterfulgt av en rekke tall.

VOIP-

Your Voice over IP-tjenesten vil gi spesifikke funksjoner, hvorav noen kan kreve ytterligere med avgifter tilgang.

Voice Mail

Voice-postfunksjoner i VOIP systemer er vanligvis lagret på en server. For å få tilgang til talepostsystem, angi den spesifikke stjerners-koden fra tjenesteleverandøren. Voice-postvarsler for noen telefoner inkluderer en pipelyd eller blinkende lys som en indikator for å vente meldinger.

Den * 99 Kode

Trykk "* 99" for å fjerne stemmen-postvarsling av å vente meldinger.