Hva er de 3 typer datalekkasje?

Hva er de 3 typer datalekkasje?


Med spredning av datamaskiner og Internett, er informasjonen mer tilgjengelig enn noensinne. Dessverre er denne enkel tilgang kommer til prisen av økt interessante potensielle datalekkasjer. Utstyr deg selv med kunnskap om hvor disse lekkasjene oppstår, og deretter bruke beste data sikkerhetsrutiner for å holde informasjonen din trygg.

Digitale produkter og tjenester

Digitale produkter og tjenester kan åpne de største datalekkasjer hvis håndtert feil. Brannmurer tilby perimeter sikkerhet og fungere som en forsvarslinje mot uautorisert tilgang til informasjon. For brannmurer for å være effektiv, må administrative kontroller håndheves og data må være kryptert under overføringen. Levert av leverandør standard brukernavn og passord som må endres på nytt utstyr, og unike identifiseringspåloggingsinformasjon skal tildeles autoriserte brukere av dette utstyret. Et mediesporingssystem bør også være på plass for å holde en oversikt over hvem som har fått tilgang til hva.

Hard Copy Data

Papir data trykt på papir kan være den enkleste typen data for å beskytte. Den sikreste måten å beskytte denne informasjonen er ved å holde den i låste arkivskap. Særlig sensitiv informasjon som bare må leses en gang skal bli ødelagt i et papir Shredder for å unngå lekkasje.

Mennesker

Fra direktemeldinger og e-post til jungeltelegrafen, mennesker gjøre informasjonen utrolig sårbare. E-poster kan sendes til feil person, og folk kan overføre data med vilje til uautoriserte kilder for personlig vinning eller ondsinnede grunner. Tiltak må iverksettes for å beskytte data mens også slik at folk tilgang til den. Begrens fysisk tilgang til papir data til bare de som trenger det. Begrens digitale data ved å implementere et tilgangs hierarki og krever påloggingsinformasjon for sensitiv informasjon.

Beste praksis

Utnytte et klassifiseringssystem for å bestemme informasjonsflyten i organisasjonen, og hvordan du kan beskytte de følsomme elementer. Igjen ansattes opplæringsprogrammer for å lære viktigheten av å forebygge lekkasjer. Utvikle en bevissthet om hvordan data kan bli konfiskert ved feil håndtering. Implementere administrative, fysiske og tekniske kontroller som fremtvinger datalekkasje retningslinjer og prosedyrer. Integrere data livssyklus administrasjon så gamle e-poster og filer utløper og automatisk bli slettet. Til slutt, sørg for forretningspartnere som du bruker en rimelig grad av sikkerhet.