Hva er Dell Datatjeneste Complete Care?

Hva er Dell Datatjeneste Complete Care?


The Complete Care uhells verneplan er tilgjengelig fra Dell for å utvide den normale beskyttelsene som omfattes av sine garantier. Planen beskytter deg for utilsiktet skade som søle vann på et tastatur.

Dekningen

Enheter vil bli reparert eller erstattet avhengig av den spesifikke saken. Dekning inneholder væske blir sølt på eller i en enhet, dråper, overspenning eller brudd av flere stykker.

utelukkelser

Flere former for skade dekkes ikke, selv om noen kan være dekket av ditt hjem forsikring. Unntakene omfatter brannskader, tilsiktet skade, normal slitasje, batterier og pærer.

Kjøpe

Dell Complete Care må kjøpes samtidig som datamaskinen eller visse perifere kjøp - inkludert LCD og plasma-TV, digitale kameraer, skrivere og skjermer. Det inngår som en del av Premium Solution garantipakke.

Geografi

Dell Complete Care er tilgjengelig i USA, med unntak av Florida.