Hva er en JAR-fil?

En JAR-filen er en spesiell fil som brukes av Java. JAR er et akronym for Java arkivfil. Disse filene må spesifiseres i Java-klassebanen for dem å bli brukt. CLASSPATH variabel forteller Java hvor du skal lete etter klasser når et Java-program er i gang.

Betydning

JAR-filer er lik ZIP-filer; de er begge komprimerte arkiver. Både JAR og ZIP kan brukes av Java. Det er Java-klasser som gjør at programmerer å se på glasset og ZIP-filer for å se hvilke klasser er inkludert i arkivet.

Funksjon

JAR-filer inneholder kompilert Java-klasser. Når et Java-program er i gang, Java søker glasset og ZIP-filer som vises i klassebanen på jakt etter alle klasser som trengs av programmet.

Egenskaper

JAR-filer er en del av det som gjør Java bærbare. En JAR-fil som brukes på en PC kan også brukes på en stormaskin uten rekompileres.

bruk

JAR-filer er bygget med en Java verktøy kalt "Jar". Kjøre Jar verktøyet lar brukeren legge til eller slette filer fra arkivet eller pakke ut filene til en sub-katalogtreet.

fordeler

JAR-filer hjelpeutviklere i å levere programendringer og feilrettinger. En enkelt JAR-fil med endringer kan sendes til brukere uten å måtte sende hele Java-program.

Expert Insight

Noen programvareprodusenter inkluderer en ekstra JAR filnavnet i klassebanen. Dette gjør at en midlertidig løsning som skal leveres uten å måtte endre CLASSPATH oppføring.