Hva er en Servo-prosessor?

Hva er en Servo-prosessor?


En servo er en likestrøm (DC) motor som har tilbakestyrekretser. Digital servo prosessorer kontrollere feedbacksløyfer fra servomotorens kretser.

Digital vs Analog

Det finnes to typer servomotorer: digital og analog. Mens de to har de samme grunnleggende kontrollmekanismer, et digitalt servomotor prosessor oppdateringer informasjon fra feedbacksløyfer mye oftere enn analoge servo prosessorer.

Servo vs Non-servomotorer

Fordi servomotorer har feedback loops og en prosessor for å tolke dem, kan motoren selv være klar over sin nåværende stilling. Non-servomotorer har ingen bevissthet om deres posisjon; de bare flytte når beskjed om å gjøre det.

Bruker

Servo motorer er ofte brukt i robotikk og fjernstyrte hobby enheter, for eksempel båter og fly.