Hva er en WAP-adresse?

Hva er en WAP-adresse?


En Wireless Access Point er et middel for å koble elektroniske enheter til en trådløs Internett-tilkobling. En WAP-adresse refererer til spesifikke sti som enheter i nettverket til å samhandle med WAP. Adressen kan også brukes som et middel til å tilpasse WAP alternativer.

Grunnleggende

En WAP er en enhet, vanligvis en trådløs ruter, som kobles til en kablet Internett-tilkobling for å distribuere en Wi-Fi-signal som kan nås av kompatible enheter. Når en WAP er aktivert, vil trådløse enheter innenfor rekkevidde gjenkjenne signalet gitt ut av ruteren, og nettverket vil fremstå som en som kan samhandlet med. En WAP kan også vise til en enhet som avgir andre typer trådløse signaler, for eksempel Bluetooth.

Adgang

Få tilgang til en WAP på samme måte som Wi-Fi-tilkobling. Velg å koble til nettverket i forbindelse med WAP av ditt valg, som er kompatible elektroniske enheter vil liste tilgjengelige nettverk i sin nettverkstilkobling. Hvis en WAP er satt opp som et privat nettverk, kan det kreve et passord for å få tilgang, og du vil bli bedt om å oppgi det når du velger nettverket. Den trådløse enheten kan koble til WAP ved hjelp av bestemt adresse. Det er ikke nødvendig å kjenne WAP-adresse for å koble seg til det på denne måten.

tilpasning

Skriv inn WAP-adressen til en datamaskin adresselinjen som er koblet til nettverket for å endre innstillingene. Mange enheter har en standard WAP-adresse som kan bli funnet ved å henvise til den dokumentasjonen som er forbundet med ruteren. Kontakt WAP produsenten hvis du ikke klarer å bestemme WAP-adresse. Hvis tilkoblingen er privat, vil enheten be deg om å skrive inn et passord for å få tilgang til WAP-innstillinger.

alternativer

Gå inn i WAP-adresse på en datamaskin vil gi deg tilgang til mange innstillinger, for eksempel slik at du kan endre nettverks fra privat til offentlig, oppdatere passordet og endre type sikkerhet som brukes. Firmware kan også bli oppdatert fra dette grensesnittet, og innstillinger kan lagres for fremtidig tilgang, eller restaurert fra et tidligere tidspunkt.