Hva Er File Extension DAV?

Hva Er File Extension DAV?


Hver type digital fil har filtypen ved sin ende. Vanligvis er formatet filnavn.typ. Datamaskiner og andre digitale enheter bruker filtyper for å identifisere filtypen og der det hører hjemme.

.DAV File Extension

extension .dav filen brukes for DVR 365 videofiler, eller audio / video-filer. Slike filer blir ofte brukt av overvåkingskameraer og opptakere for CCTV eller lukket kabel-tv-systemer.

Produkter Bruke .DAV filer

Ett produkt som bruker .dav filtypen er Mace DVR-1600HP. Den Mace arbeider med en datamaskin for å spille inn sikkerhets audio-video-filer ved hjelp 16 separate kanaler for MPEG4 / H.264-filer. MPEG4-filer er høyere kvalitet enn de Mpeg3 filer som vanligvis brukes i sang for nedlasting eller lavere priset videokameraer.

spesialisering

Den .dav Utvidelsen er et eksempel på en spesialisert filtype, en brukes kun for en bestemt type program eller produkt.