Hva Er File Extension Diz?

Filtypen .diz er brukbart med WinZip, med WinZip Computing, som en ZIP-arkiv informasjonsfilen. Denne filtyper bistår i prosessen med arkiv ledelse ved å oppsummere arkivere data.

.Diz Som en filtype

Akkurat som .txt er en generisk tekstfil, indikerer .diz en ASCII-tekstfil i tjeneste for en WinZip ZIP-arkiv. ASCII står for American Standard kode for Information Interchange, og er en tekst standardisering protokoll. Dette betyr at ASCII-filer som .diz er brukbare på en datamaskin.

.Diz Som en WinZip fil

.Diz Er en tekstfil festet til en ZIP-arkiv som beskriver innholdet i dette arkivet. ZIP-arkiver er forbundet med WinZip, som er et program som komprimerer filer til arkiv filer og dekomprimere dem tilbake til sine opprinnelige formater.

.Diz Og arkivfiler

.Diz Er knyttet til arkivfiler, som er grupper av filer bunched sammen for backup, effektiv overføring, sikkerhet og plassbesparende formål. Arkiver blir ofte komprimert. Komprimerte filer er filer midlertidig konverteres til et format som ZIP som gjør dem mindre og mer håndterlig.