Hva Er File Extension FPT?

Filtypen .fpt er brukbart med AbacusLaw lov produktivitet programvare som en datafil, ofte i law.fpt format. AbacusLaw er ment å øke produktiviteten til advokater ved å automatisere visse aspekter av sitt yrke.

.Fpt Som en filtype

Akkurat som .sdf er en standard datafil representerer .fpt en datafil spesifikt knyttet AbacusLaw programvare. Denne filtypen er nødvendig for AbacusLaw for å fungere.

.Fpt Som en AbacusLaw File

.Fpt Inneholder data for AbacusLaw, programvare laget av Abacus Data Systems Inc., for operativsystemet Windows. AbacusLaw er kalender, konflikt kontroll, saksbehandling og messaging-programvare for advokater.

.Fpt Som en datafil

.Fpt Er en AbacusLaw datafil, som betyr at den inneholder informasjon for AbacusLaw lagres på harddisken i en datamaskin og behandlet på en datamaskin sentrale processing unit. Fundamentalt, er datafiler består av maskinspråk, eller binærkode. Binær kode er bunter av enere og nuller som datamaskiner kan forstå.