Hva er hensikten med en USB-hub?

Hva er hensikten med en USB-hub?


En PC-bruker kan ønske å koble til eksterne enheter, for eksempel en skriver eller skanner, til sin datamaskin for å forbedre funksjonaliteten. Antallet enheter kan tidvis tallmessig tilkoblinger tilgjengelig på en datamaskin. En USB-hub bidrar til å løse dette problemet.

Definisjon

En USB-hub er en enhet som utvider en USB-port, eller stuss som et USB-kabelen er plugget i, på en datamaskin i flere havner.

Funksjon

USB-huber øke antall USB-porter, noe som åpner for flere forbindelser mellom en vertssystemet og andre enheter. En ekstern USB-hub konsoliderer flere enheter, for eksempel mus, MP3-spiller og minnepinne, i en hub for å muliggjøre fjerning ett-trinns og vedlegg.

typer

USB-huber er vanligvis selvdrevet eller buss-drevet. En buss-hub trekker strøm fra USB-grensesnittet på vertsmaskinen og krever ikke en separat strømtilkobling. Dette tvinger bussdrevet hub for å dele de 500 milliampere av makt det er tildelt til hver port. Noen enheter krever mer strøm enn det som følger av en port på en buss-hub og vil ikke fungere. Selvdrevne huber trekke strøm fra en ekstern strømforsyningen og kan derfor gi full 500 milliampere til hver port.