Hva er meningen med Grid Lines?

Hva er meningen med Grid Lines?


Rutenett brukes i programmer for regneark og for tabeller i tekstbehandlingsprogrammet. Rutenett gjøre det lettere for skapere og brukere av dokumenter å lese data slik at det er lettere å forstå.

Funksjon

Rutenett skille datafeltene fra hverandre ved å vise hver verdi, om feltene er numerisk eller tekstlig, i enkeltceller. Når du oppretter et regneark eller bord, har du valg om hvordan rutenettet skal vises. Enkelte dokumenter krever ikke rutenett, selv om deres tilstedeværelse nesten alltid eliminerer visuell forvirring. Tekstbehandlingsprogrammet gir ofte muligheter for linjenettet stiler, fra farge til størrelsen på linjene.

betraktninger

Når formler brukes i regneark, rutenettlinjene lette formel skapelse, fordi cellene er atskilt med synlige linjer eller individuelle grenser. Lange eller kompliserte tabeller laget i tekstbehandlingsdokumenter med Kraftnettet er også lettere å lese enn tabeller uten linjer mellom rader eller kolonner.

fordeler

Når regneark og tabeller inkluderer rutenett eller grenser, følger cellene i dokumentene kan bli enklere. Linjene gjør det enkelt å bruke et dokument uten å bruke herskere å spore på tvers og ned et dokument, som kan redusere feil i tolkningen.