Hva er Øker og segmentering?

Personsøk og segmentering er like, men ikke identiske, teknikker for tildeling og beskytte datamaskinens minne. Noen operativsystemer - programvare som styrer data oppgaver og ressurser - tillate personsøk og segmentering som skal kombineres for effektiv minnehåndtering.

Øker

Øker fungerer ved å dele en prosess - et dataprogram som blir utført - i blokker, kjent som sider, og lasting av prosess sidene i små, like store partisjoner, kjent som rammer, i datamaskinens minne. Minnet er tildelt av systemet, så paging er transparent for dataprogrammerere.

segmentering

Segmentering tildeler minne til bestemte funksjoner innenfor deler av programkode og krever programmerere å etablere og opprettholde segmentene. Minnet er tildelt i blokker av varierende størrelse, kjent som segmenter, i henhold til den totale mengde som kreves av en prosess.

Fragmentering

Både personsøk og segmentering kan føre til fragmentering, eller bryte opp av data som er lagret i minnet i biter som ikke lenger er sammenhengende (tilstøtende). Øker kan tildele en sideramme til en prosess som ikke fyller hele rammen, mens segmentering kan opprette segmenter som ikke er stor nok til å lagre en hel prosess.