Hva er Primær Lagring og Sekundær Storage?

Hva er Primær Lagring og Sekundær Storage?


Dataforskere avgrense mellom to klasser av lagringsplass for data, primær og sekundær. Begge typer lagring er nødvendig for driften av en datamaskin. Du finner dem representert i ulike former i moderne datamaskiner.

primær Storage

Random Access Memory (RAM) er den viktigste formen for primær lagring. Datamaskinprosessoren benytter denne RAM for å holde kode, utføre beregninger og styre driften av maskinen, fordi det er den raskeste formen for lagring av byte med informasjon. Det er flyktig, men som betyr at når datamaskinen er slått av alt i RAM blir slettet. Andre typer primære lagrings inkluderer prosessor cache, og for ikke-integrerte grafikkort, det innebygd minne som tjener grafikkprosessor (GPU).

sekundær Storage

De disker i datamaskinen er den vanligste formen for sekundær lagring. Den Disken er flyktig og beholder informasjonen skrives til det etter at strømmen er slått av på datamaskinen. Fordi det er en mekanisk enhet, er den disken mye tregere enn primære lagringsenheter. Alle ikke-flyktige lagringsenheter falle i sekundærlagring, inkludert optiske og båndstasjoner.

andre forskjeller

Primær lagring har vanligvis en høyere pris enn sekundær lagring. Kostnaden forskjellen begrenser mengden av primær-lagring og sekundær lagring. Primær lagring har raskere tilgang til prosessoren på grunn av sin nærhet. Sekundær lagring må overføre sine data over en lengre avstand og gjennom andre kanaler før den kan nå prosessoren.