Hvor å Fastsette hodetelefoner jack på Min datamaskin

Hvor å Fastsette hodetelefoner jack på Min datamaskin


Hodetelefonkontakten på datamaskinen kobles til lydkortet, en maskinvareenhet som styrer lyd inn og utgang på PC-en. Kortet inneholder en digital-til-analog-omformer som omformer analoge audio til digitale signaler og vice versa. Ytelsen til hodetelefonkontakten, derfor avhenger av hvor godt lydkort funksjoner; dersom kortet ikke fungerer, så hodetelefonene koblet til PC-en vil ikke ut lyd. Å konfigurere lydinnstillingene kan ofte løse problemer med lydutgang på hodetelefonkontakten, men hvis det tidligere ikke klarer å løse problemet, og erstatte lydkortet i sin helhet er noen ganger det eneste av reparasjon.

Bruksanvisning

1 Klikk på "Start". Enter "sound" i søkeboksen. Velg "Sound" fra under Kontrollpanel.

2 Dobbeltklikk på "Headphones". Hvis ingen "hodetelefoner" alternativet er tilgjengelig, dobbeltklikk på "Speakers".

3 Klikk på "Egenskaper" i kategorien Generelt. Sjekk Enhetsstatus-feltet for feil. Slå opp meldingen på Microsoft Support for mer hjelp, hvis det er aktuelt.

4 Lukk vinduet hvis Enhetsstatus feltet leser "Denne enheten fungerer." Gå til "Levels" -fanen.

5 Klikk på høyttalerknappen for å skru på lyden hvis ikonet inneholder en rød sirkel-omvendt skråstrek symbol. Dra glidebryteren øverst til høyre for å øke volumet i hodetelefonene.

6 Gå til "Forbedringer" -kategorien. Sjekk "Deaktiver alle lydeffekter." Gå til Programmer, og deretter klar "Tillat Applications for å ta eksklusiv kontroll av denne enheten."

7 Klikk "OK" for å lukke Hodetelefoner Egenskaper eller høyttalere Egenskaper. Test lyden. Hvis hodetelefonene ikke klarer å sende ut lyd, kobler du hodetelefonene fra datamaskinen.

8 Koble hodetelefonene til PC. Hodetelefonkontakter er fargekodet limegrønn på de fleste PCer. Se etter hodetelefoner symbol hvis kontakter ikke er fargekodet. Plugg hodetelefonene inn i line-out-porten på baksiden av datamaskinen hvis hodetelefonkontakten på forsiden av PCen ikke virker, eller visa versa.

9 Test hodetelefonene. Hvis hodetelefonene fremdeles ikke vil avgi lyd, lydkortet krever mest sannsynlig erstatning.

Skifte lydkort

10 Slå av datamaskinen. Fjern strømledningen på baksiden av PCen. Koble fra tastatur, mus, skjerm og alle andre eksterne enheter.

11 Løsne skruene som finnes på baksiden av saken, og skyv dekselet panelet ut av saken. Trykk på chassis for å beskytte maskinvare fra elektrostatiske utladninger, eller ESD.

12 Sett maskinen på siden. Finn lydkort - funnet på motsatt av lydkontakter - og løsne skruen som fester kortet til datamaskinen. Hvis ingen utvidelseskortet ligger på motsatt side av kontaktene, bruker datamaskinen et integrert lydkort som ikke kan fjernes.

1. 3 Ta den nye lydkort fra den beskyttende emballasjen. Linje opp kortet med en tilgjengelig utvidelsesspor på hovedkortet, og skyv kortet ned i sporet til å installere de nye lydkontakter. Skru kortet til kabinettet.

14 Montere maskinen. Slå på PC-en. Boot på Windows og sett inn CDen som fulgte med den nye utvidelseskort. Følg instruksjonene på skjermen for å installere lydkortet programvare til datamaskinen.

15 Plugg hodetelefonene inn i den nye line-out-port.

Hint

  • Gå til datamaskinen eller hovedkortet produsentens nettsted for å slå opp datamaskinens spesifikasjoner. Finn ut hvilken type utvidelsesspor PC bruker - PCI Express på de fleste moderne datamaskiner - da kjøpe et lydkort som bruker dette grensesnittet.
  • Hvis du bruker en bærbar datamaskin, må du installere et nytt lydkort til PCMCIA eller Expresscard-spor på siden av PC-en. Bare skyv kortet inn i sporet.
  • Hvis datamaskinen har et integrert lydkort, må du kanskje gå inn i BIOS for å deaktivere kortet. Gå gjennom hovedkortet eller datamaskinen håndboken for mer bistand, som installasjonsprogrammet varierer fra PC til PC.