Hvor å skjule en IP-adresse Change

Skjule din IP-adresse endringen innebærer først kjøpe en proxy-server, eller proxy-tjenesten, og deretter konfigurere datamaskinen til å dirigere trafikken gjennom den serveren eller tjenesten. Denne prosessen gjør at andre datamaskiner til å gjøre transaksjoner med datamaskinen uten datamaskinen din blir identifisert ved hjelp av IP-adressen, uansett om din adresse har blitt endret manuelt eller er dynamiske (endres ved hver omstart av systemet). Når du setter opp proxy-server for å skjule din IP-adresse, vil alle fremtidige Internett-trafikken rutes via proxy-serveren.

Bruksanvisning

1 Velg og kjøpe en proxy-server (se Ressurser).

2 Innhent IP-adressen og kommunikasjonsport for proxy-serveren.

3 Start Internet Explorer 8.

4 Velg "Tools", velg deretter "Alternativer for Internett."

5 Velg "Tilkoblinger" fanen.

6 Klikk på "LAN-innstillinger". Vinduet LAN-innstillinger vises.

7 Aktiver "Bruk en proxy-server til lokalnettet."

8 Skriv inn IP-adressen til proxy-serveren i "adresse".

9 Skriv inn porten som skal brukes i "Port" -feltet.

10 Klikk på "OK".

Hint

  • Du kan validere at omdirigering har fungert etter konfigurasjon ved å besøke IPLocateInfo (se Ressurser) og bekrefter at proxy-adressen vises.