Hvordan å behandle eksterne harddisker som interne Ones

Hjem datamaskiner har gått gjennom store forandringer de siste årene. Maksimal plass på harddisken bare 10 år siden var en mager 40 gigabyte. I 2010 ble de første harddisker med mer enn 1500 gigabyte blir frigitt til hjemme-PC-bruker. Det er sannsynlig at mange enkeltpersoner fortsatt bruker de små harddisker med datamaskinen sin. Med en slik begrenset plass, er det også sannsynlig at mange brukere har eksterne harddisker som sitter rundt husene sine. Disse kan tas fra hverandre og monteres på plass av de små harddisker inne i maskinen.

Bruksanvisning

1 Slå av datamaskinen og trekk ut strømkabelen. Fjern skruene fra baksiden av datamaskinen tårnet med en stjerneskrutrekker og trekk datamaskinen tårnet dekselet av datamaskinen.

2 Fjern skruene som holder den interne harddisken til harddiskbraketten på den øverste delen av tårnet som vender mot fronten av datamaskinen. Det vil være mellom en og fire skruer.

3 Skyv harddisken halvveis ut fra forsiden av datamaskinen. Koble datakabelen og strømkabelen fra baksiden av den interne harddisken.

4 Trekk resten av den interne harddisken ut av datamaskinen tårnet. Fjern gjenværende skruene fra harddisken som kobler den til braketten, og skyv harddisken ut av braketten. Plasser HDD på et kjølig og tørt sted.

5 Koble den eksterne HDD fra strømforsyningen og datatilkobling. Fjern saken fra den eksterne harddisken. Dette gjøres ved å trykke på fanene på sidene av den eksterne HDD fall fjerne skruene fra den ytre kanten av saken eller ved å fjerne plaststripen som går rundt saken.

6 Trekk ut strømledningen og datatilkoblingsledningene fra den eksterne HDD som går fra sak forbindelse utgang. Fjern skruene som holder den eksterne HDD innsiden av saken.

7 Plasser den eksterne HDD inn i den interne HDD braketten og skru til skruene som holder harddisken i braketten. Plasser HDD inn i datamaskinen ved hjelp av sporet du fjernet den interne harddisken fra tidligere og koble datamaskinens strøm- og datakablene til baksiden av den nye harddisken.

8 Trekk til skruene som holder harddiskbraketten innsiden av maskinen og lukk datamaskinen tårnet. Stram utsiden skruene som holder tårnet saken på datamaskinen og koble strømkabelen til datamaskinen. Når du slår på datamaskinen, vil den tidligere ekstern HDD brukes som intern HDD, hvor du kan installere et annet operativsystem.