Hvordan å demontere et Altec Lansing ACS31

Hvordan å demontere et Altec Lansing ACS31


Altec Lansing AS31 er et høyttalersett som består av 2 satellitthøyttalere og en enkelt subwoofer som du kan koble til en hvilken som helst datasystem og forsterke lyden skapt av systemet. Hvis du er nysgjerrig på hvordan høyttalerne fungerer eller bare ønsker å se innsiden, er det mulig å demontere høyttalerne og få tilgang til det indre av utstyret.

Bruksanvisning

1 Koble lydkablene kjører fra Altec Lansing høyttalere til datamaskinen. Fjern strømkabelen fra stikkontakten.

2 Vend subwoofer opp ned for å finne subwoofer høyttaleren. Det er en Phillips skrue i hvert hjørne. Fjern Phillips skruene og skyv toppen av subwoofer av for å få full tilgang til høyttalersystemet. Inne er ledningene som går fra høyttaler til lyd inn-kontaktene på siden av utstyret.

3 Fjern de små Phillips skruene på siden av hver satellitthøyttaler. Sett inn en flat skrutrekker inn i det lille sporet som går fra topp til bunn, og trykk oppover for å skille de to sidene av høyttaleren. Inne er høyttalerenheten, ledningene som går fra høyttaler til tilkoblingsporter og tilkoblingsporten knekt. For å få fullt demontere høyttaleren, fjerne ledninger fra kabeltilkoblingen port. Legg merke til at du blir nødt til å kutte ledningen, og dermed gjengi høyttalerne ubrukelig; unngå hvis du ønsker å bruke høyttalerne i fremtiden.