Hvordan å få fart Photoshop CS3

Photoshop CS3 er en versjon av Adobes populære bilderedigeringsprogrammet. Programmet tillater brukere å redigere eksisterende bilder, kombinere bilder og justere dem i en rekke måter. De grafiske operasjoner utført av Photoshop CS3 er CPU-intensive og kjører dem på datamaskinen kan spise opp betydelige systemressurser. Mange maskiner oppleve en nedgang når du kjører Photoshop. Brukere ser denne typen ytelse hit kan justere Photoshops muligheter til å se raskere lasting og bedre prosess hastigheter når dette programmet kjører.

Bruksanvisning

1 Åpne Photoshop CS3 søknaden.

2 Klikk på "Edit" og deretter "Preferences". Klikk på "Performance" -kategorien. Angi en høyere prosentandel i "Let Photoshop Bruk" boksen under Minnebruk delen.

3 Skriv inn et tall mellom "4" og "8" i boksen merket "cache Levels" hvis du arbeider på et større prosjekt med få lag. Skriv inn et tall under "4" i boksen hvis du arbeider på et mindre prosjekt med flere lag.

4 Klikk på "Aktiv" ved siden av hver harddisk tilgjengelig under avsnittet merket "Scratch Disks."

5 Klikk på "General" fanen.

6 Fjern merkingen i "automatisk starte Bridge" boksen.

7 Klikk på "OK".

8 Start Photoshop for disse innstillingene skal tre i kraft.