Hvordan å gjenoppbygge en PC

En PC kan måtte bygges opp igjen for mange grunner, blant annet erstatte skadet, gamle eller utdaterte maskinvarekomponenter. En PC kan også bygges om til å legge til nye komponenter som hovedkort, en harddisk, en lyd eller video-kort, samt en DVD-stasjon. Gjenoppbygging en datamaskin krever fjerne og legge til ulike typer komponenter til PC-en.

Bruksanvisning

1 Ta opptelling av deler som må byttes ut eller oppgraderes på PC. Se datamaskinens manual for de riktige typer komponenter, for eksempel minne, som kan brukes i PC-en.

2 Kjøpe deler som må byttes ut eller installert i den gjenoppbygde PC basert på inventaret tatt tidligere. RAM-moduler, interne eksterne kort, samt andre komponenter kan kjøpes på nettauksjonssteder som CDW og Newegg (se Ressurser).

3 Forbered PCen for å bli tatt fra hverandre for å starte gjenoppbyggingen. Koble ledninger og kabler, inkludert skjermen, høyttaler og strømkabler.

4 Fjern sidepanelet fra saken. Løsne skruene på baksiden av datamaskinen saken og trekke sidepanelet av.

5 Fjern de komponenter som må byttes ut eller oppgraderes. Komponenter som harddisk og en DVD-stasjon må ha datakabelen og strømkabelen fjernet.

6 Fjern skruene som brukes til å feste komponentene til saken. Harddisken og DVD-stasjon vanligvis har to skruer på hver side av stasjonen. Fjern skruene og trekk komponenten ut. Interne eksterne kort kan fjernes ved å trekke dem ut av PCI-utvidelsesspor

7 Legg de nye eller erstatning komponenter til PC-en. Sett de nye komponentene i det eksisterende stedet der de gamle komponentene ble fjernet. Fest komponenter til saken og fest eventuelle data eller strømkabler som er nødvendig.

8 Sett sidepanelet og plugg i alle enheter tilbake til PCen før du slår den på for å teste det nye utstyret.

Hint

  • Mange datamaskiner bruker tommelskruer som gjør fjerne sidepanelene på en PC mye easier.A maskinvare perifer eksempel et lydkort eller skjermkort har en eneste skrue som fester dekselet til case.Removing et hovedkort krever å koble alle enheter og kabler fra bord før du tar ut skruene som fester det til saken.
  • Trekk alltid ut PC fra stikkontakten før du tar av sidepanelet.