Hvordan å gjøre Avsnitt Symbol på datamaskinen

Et avsnitt symbol, ¶, også kalt en avsnittstegn, brukes i redigering for å vise hvor et nytt avsnitt skal starte. Et avsnitt symbol brukes også i visse former for henvisninger til å sitere til en bestemt avsnitt. Både PC og Mac kan gjøre flere symboler ved å trykke på noen taster på tastaturet.

Bruksanvisning

Punkt Symbol på en PC

1 Trykk på "Num Lock" tasten, som lar deg bruke det numeriske tastaturet til høyre side av tastaturet.

2 Klikk på markøren på en side der du ønsker avsnittet symbol som skal settes inn.

3 Trykk "Alt" samtidig som du trykker "2" og "0" på det numeriske tastaturet. Slipp tastene. Avsnittet symbolet vises der markøren er plassert.

Punkt Symbol på en Mac

4 Klikk på markøren på en side der du ønsker avsnittet symbol som skal settes inn.

5 Trykk "alternativ" og "7" samtidig.

6 Slipp tastene. Avsnittet symbolet vises der markøren er plassert.