Hvordan å gjøre en fabrikkgjenoppretting på en Compaq Presario med Windows XP

Hvordan å gjøre en fabrikkgjenoppretting på en Compaq Presario med Windows XP


Utføre en fabrikkgjenoppretting på HP Compaq Presario datamaskinen, kan du gjenopprette datamaskinen til fabrikkinnstillingene, fikse en rekke dataproblemer som tilfeldige systemfeil og manglende filer fra operativsystemet. Oppnå dette ved å bruke systemgjenopprettings CDer som fulgte med Compaq datamaskin, en prosedyre som tar bare noen minutter å begynne.

Bruksanvisning

1 Sett den første gjenopprettings-CD inn i datamaskinen. Start Compaq.

2 Trykk en tast når du blir bedt om å starte opp fra CD.

3 Trykk "R" for å utføre en full systemgjenoppretting.

4 Trykk "R" to ganger for å starte operasjonen og klikk "Next". Sett de andre gjenopprettingsplater som blir bedt om det.