Hvordan å håndheve en liste Limit i Python

Python lister tjene som en grunndatatype for programmerere som brukes til å håndtere innsamling av data. Lister kan inneholde store mengder data (opp til millioner av dataelementer), men en programmerer kan ønske å begrense antall elementer som finnes i listen på grunn av programmet funksjonalitet. Dette innebærer sporing mengden av elementer på en liste, og nekte enhver bruker forsøker å legge til nye elementer utover listene fastsatt grense. Du kan oppnå dette mest effektivt ved å pakke din liste i en liten klasse, og skape en controllerfunksjon som formidler hvordan data kommer inn på listen.

Bruksanvisning

1 Lag en liste wrapper klasse og et tillegg funksjon. Mens listene inneholder sine egne funksjoner for å legge til elementer, vil du opprette en funksjon for å kontrollere hvordan elementer legges til listen. Funksjonen tar ett argument - elementet for å legge til i listen:

klasse special:
. . . _items = liste () // listen
. . . def addToList (post):
. . .

2 Kontrollere strømmen av det innsatte elementet i funksjon. Først oppretter en "hvis" statement som avgjør om størrelsen på listen overstiger et visst antall; i eksempel 10. Hvis den gjør det, så det virker ikke sette inn elementet:

. . . def addToList (post):
. . . hvis Len (elementer)> = 10:
. . . print "For mange elementer"

3 Fullfør "annet" statement. Hvis lengden på listen er mindre enn 10, og deretter legge til et element:

. . . ellers:
. . . items.append (post)