Hvordan å kompilere Java i Ubuntu

Før du kan kjøre et Java-program som du opprettet i Ubuntu, må du først kompilere den. Noen utviklings programmer kan gjøre dette automatisk. Men hvis du har Sun Java installert og konfigurert på datamaskinen, kan du kompilere programmet fra Linux Terminal bruke native kommandoer.

Bruksanvisning

1 Lagre Java-kode som en ".java" fil. Du kan lagre til en katalog, men for eksempel installere den i "Dokumenter" katalog.

2 Åpne Terminal.

3 Type "sudo apt-get install sun-java6-jdk" og trykk "Enter". Skriv inn passordet ditt og trykk "Enter". Dette sjekker at du har Sun Java-pakken og installerer det hvis du ikke har det.

4 Skriv "sudo update-java-alternativer --set java-6-sun" og trykk "Enter" for å gjøre Sun Java standard Java eksempel.

5 Skriv "cd ~ / Documents" for å gå til katalogen som Java-koden er plassert. Hvis det er i en annen katalog, kan du bruke cd-kommandoen til å gå dit i stedet.

6 Type "javac filename.java" og trykk "Enter" for å kompilere koden. Erstatt "filnavn" med selve filnavnet.

Hint

  • Skriv "java filnavn" for å kjøre programmet.