Hvordan å lukke en for løkke ved hjelp av C ++

Loops er en viktig del av programmering. De brukes til å gjenta en del av koden til en betingelse er oppfylt. Den "for" loop i C ++ språket initialiserer en variabel når kalt, setter exit forhold og intervaller variabelen før avkjøringen vilkår er oppfylt. Når den brukes i et program, en "for" loop, i motsetning til en "mens" eller "gjøre mens" loop, alltid utføres som skrevet. Lukke en "for" loop krever bare at exit vilkåret er oppfylt, og koden syntaksen er riktig.

Bruksanvisning

1 Initial loop kontroll variable, deretter inn koden:

for (i = 0

2 Sett exit tilstand, og deretter legge til koden:

for (i = 0; i <25

3 Øke kontrollen variabel, og legg til koden:

for (i = 0; i <25; i ++)

4 Start blokk med kode for å utføre mens looping. Klammeparentes brukes til å markere starten av løkken funksjonelle kode. Fortsetter eksempel:

for (i = 0; i <25; i ++)

{

insert code here;

5 Lukke sløyfen med en endelig krøllete brace. Lukke eksempel:

for (i = 0; i <25; i ++)

{

insert code here;

}

Hint

  • Eksempelet sløyfe initialiserer med en verdi på null og utfører inn mellom krøllete kode bukseseler 24 ganger. Økes verdien av "i" hver gang loopen gjentas. Når sløyfen når 25, er det exit tilstand møtte og programkjøringen fortsetter til neste delen av koden.