Hvordan å programmere en "Lagre som" -knappen i Excel VBA

Hvordan å programmere en "Lagre som" -knappen i Excel VBA


Å vite hvordan du lagrer arbeidsbøker programma er viktig hvis du arbeider med en rekke Microsoft Excel-arbeidsbøker. Excel er et regnearkprogram inkludert i Microsoft Office-pakken, og det gir kraftige verktøy for å analysere store mengder data. Visual Basic for Applications (VBA) brukes til å automatisere rutinemessige oppgaver i Excel og andre Office-programmer. I noen få trinn kan du lære å skrive VBA-kode og opprette en ny knapp for å lagre en arbeidsbok.

Bruksanvisning

1 Åpne Microsoft Office Excel 2007, klikk på "Utvikler" fanen og velg "Visual Basic." Klikk på "Insert" -menyen og velg "Userform."

2 Klikk "Command" fra "Toolbox" ruten klikker du hvor som helst på skjemaet for å bygge din knappen.

Høyreklikk på "CommandButton1" og velg "Vis kode" for å åpne Microsoft Visual Basic.

3 Skriv inn følgende på innsiden av "CommandButton1_Click":

ActiveWorkbook.SaveAs Name: = "C: \ Book1.xlsx", _

FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False

Redigere banen for å spare til et annet sted, og som et annet filnavn.

4 Trykk "F5" for å kjøre programmet og klikk "CommnadButton1" for å lagre Excel-arbeidsbok.