Hvordan å stoppe uønsket søppelpost

Postkasse full av tilbud for sikret kredittkort og oppfordringer til å redde hvalene? Du kan redusere rot ved å skrive noen få bokstaver eller lage noen telefonsamtaler. Disse instruksjonene er for papir søppelpost, ikke e-post. (Se Hvordan å stoppe uønsket e-post.)

Bruksanvisning

1 Kontakte selskapet å sende deg uønsket e-post og be en veileder der for å fjerne ditt navn og adresse fra selskapets mailingliste. Insister på at veileder fortelle deg hvor selskapet fikk navnet ditt. Hvis forespørselen er kontinuerlig avslått, be om å få snakke med veileder overlegne.

2 Kontakte selskapet som ga navnet ditt og be om at du skal fjernes fra sin database også. Dette selskapet vil trolig spesialister på å selge navn og adresser for e-postlister (en "liste megler"). Insister på at den personen du snakker med forteller deg hvor listen megleren fikk navnet ditt.

3 Kontakte selskapet som leverte listen megler med ditt navn og ber om at det ikke avsløre navn og adresse i fremtiden.

4 Kontakt ethvert selskap som regelmessig sender deg en regning og ber om at det ikke oppgi ditt navn og adresse til andre selskaper.

5 Skriv til Direct Marketing Association Mail preferanse tjenesten og ber om at ditt navn, adresse og telefonnummer slettes fra alle post og markedsføring lister.