Hvordan aktivere en Remote Desktop på Windows 2000

Windows Server 2000 er nettverk av datamaskiner som forvaltes av en administrator. Kommunikasjon kan oppstå mellom serveren og sine kunder ved å aktivere Remote Desktop Protocol (RPD). For å aktivere den eksterne protokollen på serveren din må du installere Windows 2000 Terminal Services med Windows Wizard Component verktøyet. For å installere tjenester som gjør det eksterne skrivebordet må du forsikre deg om at du har administratorrettigheter på serveren.

Bruksanvisning

1 Logg deg på Windows Server 2000 som administrator og klikk på "Start" -knappen fra skrivebordet. Flytt markøren over "Settings" og klikk på "Control Panel" alternativet.

2 Dobbeltklikk på "Legg til / fjern programmer" alternativet. Klikk på "Legg til / fjern Windows-komponenter" og komponenter veiviseren for Windows åpnes.

3 Klikk på boksen ved siden av "Terminal Services" feltet, slik at det er valgt, og klikk deretter på "Next" -knappen.

4 Klikk på "Administrasjon modus Remote" fra "Terminal Services Setup", og klikk på "Next".

5 Sett av tid for at installasjonen skal fullføre, klikk på "Finish". Klikk på "Close" -knappen for å gå ut av dialogboksen.