Hvordan åpne en ny Word-dokument med tilgang

Hvordan åpne en ny Word-dokument med tilgang


Microsoft Access leveres med Windows Office og er en database management system. Programmet hjelper deg å sette sammen data i en database, som deretter kan overføres til andre Microsoft Office-programmer, for eksempel Microsoft Excel og Microsoft Word. Mens Tilgang kan eksportere filer som kan åpnes med Microsoft Word, kan det ikke lage en ny Word-fil på egen hånd, kan heller ikke redigere opprettet tidligere Word-filer.

Bruksanvisning

1 Begynn Microsoft Access ved å dobbeltklikke på Access-ikonet.

2 Åpne eller opprette databasen du skal overføre til Microsoft Word.

3 Finn og klikk på "eksterne data" -kategorien. Dette er den kategorien som styrer alle eksport for Microsoft Access, og vil tillate deg å eksportere databasen til alle typer av Access-kompatibel fil. Når du har valgt kategorien, vil en eksportveiviseren dukker opp.

4 I eksportveiviseren, velger du et navn på målfilen. Det er et alternativ nær bunnen som automatisk vil åpne den lagrede filen i Microsoft Word etter at eksport er ferdig. For å slå dette på, klikk på "Åpne målfilen etter at operasjonen er fullført" boksen.

5 Klikk på "OK" -knappen. Eksportoperasjonen starter. Etter den er ferdig, vil Access dokumentet lagres som en Microsoft Word-dokument.