Hvordan Avkort en partisjon i Oracle

Partisjonering er prosessen med å dele opp en stor fil og i mindre filer basert på kategorier. Partisjonering kan gjøres på Oracle å administrere databaser og gjøre dem mer spesifikke. For eksempel, hvis det er en database over salget fra de siste 25 årene bilen, så bordet kan bli partisjonert av år å lage 25 forskjellige partisjoner. En partisjon kan bli avkortet i Oracle, og alle data i denne partisjonen kan bli droppet fra lagring.

Bruksanvisning

1 Åpne Oracle-kode.

2 Skriv "ALTER TABLE MyTable". Erstatt "MyTable" med navnet på tabellen.

3 Skriv "avkorte OMRÅDE mypartition". Erstatt "mypartition" med navnet på partisjonen.

4 Type "DROP lagring;". Koden vil nå kutte partisjonen og slippe den fra lagring.