Hvordan beregne et gjennomsnitt i Acrobat Forms

Hvordan beregne et gjennomsnitt i Acrobat Forms


Gjennom sine former, Adobe Acrobat fungerer som et enkelt regneark, utføre beregninger ved hjelp av data som brukerne skriver inn. I stedet for å celler med adresser, men bruker Acrobat felt med navn. Du kan enten legge feltene selv eller la Adobe veiviseren gjøre dem fra en tabell som du velger. Noen av programmets feltfunksjoner inkluderer "sum", "produkt", "minimum", "maksimal" og "gjennomsnittlig".

Bruksanvisning

1 Klikk på "Skjemaer" på verktøylinjen.

2 Klikk "Start Forms Wizard." Den Opprett eller Rediger skjema åpnes.

3 Klikk på valgknappen for "Et eksisterende elektronisk dokument." Klikk "Next".

4 Klikk "Next" på neste skjermbilde. Klikk på "OK" i skjermbildet etter det. Dette starter skjemaet redigeringsmodus.

5 Dobbeltklikk på feltet der du vil den gjennomsnittlige skal vises. Dens Tekstfeltegenskaper åpnes.

6 Klikk på "Beregn" -kategorien.

7 Klikk på "Value for" -knappen.

8 Klikk på drop-down boksen som er merket "sum (+)." Klikk på "Average."

9 Klikk på "Velg" -knappen. The Field Selection åpnes.

10 Merk av i boksene ved siden av feltene med en gjennomsnitts du ønsker å finne.

11 Klikk på "OK".