Hvordan beregne korrelasjonskoeffisient Bruke CORREL Funksjon på Excel

Microsoft Excel CORREL funksjonen finner den matematiske sammenhengen mellom to datasett. En høy koeffisient, nær "en", antyder en sterk korrelasjon. En koeffisient nær "0" antyder liten eller ingen korrelasjon. En koeffisient nær "-1" antyder en korrelasjon som er sterk, men negativ fordi en økning i en variabel fører til en reduksjon i den andre. Bruke CORREL funksjonen sparer deg fra å måtte skrive ut en lang og kompleks statistisk formel som gjelder de to datasettene.

Bruksanvisning

1 Lim inn følgende formel "= CORREL (A2: A6, B2: B6)" til en tom celle i regnearket.

2 Erstatt "A2" med adressen til cellen som inneholder det første datasettet første elementet.

3 Erstatt "A6" med adressen til cellen som inneholder det første datasettet siste elementet.

4 Erstatt "B2" med adressen til cellen som inneholder andre datasettet første elementet.

5 Erstatt "B6" med adressen til cellen som inneholder andre datasettet siste elementet.

6 Trykk på "Enter" -tasten. Cellens verdi vil endres til korrelasjonskoeffisienten som gjelder de to matriser av data.