Hvordan beregne Payback på Excel

Bedrifter spore hvor lang tid det tar å betale tilbake utgiftene til et prosjekt ved å beregne det som kalles "payback periode". Denne beregningen tar hensyn til kontantstrømmer inn og ut akkumulert i løpet av den gitte prosjektet. Microsoft Excel mens payback periode kan beregnes manuelt, tilbyr en enkel metode for å oppdatere denne informasjonen automatisk med en payback formel. Innbetalinger og utbetalinger kan oppdateres og beregning kan endres automatisk med payback formel.

Bruksanvisning

1 Åpne en ny Microsoft Excel-regneark og skriv "Initial Investment" i celle A1. Sett kostnadene for prosjektet i celle B1. For eksempel, anta et prosjekt koster $ 500.

2 Skriv "årlige kontant Tilførslene" i celle A2. Sett estimerte kontantstrømmer hvert år i celle B2. I eksempelet antar du motta $ 60 i året fra prosjektet.

3 Skriv "Payback" i celle A3.

4 Type "= B1 / B2" i celle B3. I eksemplet vil si B3 8,333333333. Prosjektet vil ta om lag åtte år og tre måneder for å dekke kostnadene.