Hvordan bli Besøkte koblinger for å vise i iWeb

Når du surfer på nettet og en bestemt side inneholder en samling av linker, er det lett å glemme hvor du har klikket på og som du ikke har. Du kan gjøre det enklere for besøkende til nettstedet ditt ved å sette inn linker å vise når de allerede har blitt besøkt. Endre koblingen farge og fjerne eller legge til understreking er to av måtene du kan skille besøkte koblinger fra ikke-besøkte koblinger. Hvis du bruker Apples iWeb, kan du redigere besøkte lenker innstillingene i koblingsinspektøren.

Bruksanvisning

1 Åpne iWeb på Mac, og klikk deretter på siden du ønsker å redigere besøkte koblingen innstillingene i kolonnen til venstre. Finn koblingen du vil endre, og dobbeltklikk deretter å gå inn i redigeringstekstmodus.

2 Marker linken teksten med musen.

3 Klikk på fanen Link Inspektør i Inspektør-vinduet. Hvis du ikke ser Inspektør-vinduet, klikker du på Vis i menylinjen og velg Vis inspektør.

4 Klikk på kategorien Format.

5 Klikk på understreking ikonet ved siden besøkte lenker for å fjerne understreking fra besøkte lenker.

6 Klikk på fanen farge ved siden besøkte lenker for å endre farge for besøkte linker.

7 Klikk på «Bruk for nye koblinger på side" for å ta i bruk nye besøkt kobling innstillinger for alle nye koblinger på siden.