Hvordan bli kvitt Sparkle Høydepunkter i Office 2007 Word

Hvordan bli kvitt Sparkle Høydepunkter i Office 2007 Word


Du kan forvente at når Microsoft fjernet muligheten til å legge sparkles og andre animerte effekter til skrifter i Word 2007, ville det ha fjernet muligheten for tekstbehandler for å gjengi disse effektene. Ikke så. Hvis en bruker av Word 2003 komponerer et dokument ved hjelp av iøynefallende effekt og dokumentet åpnes i Word 2007 vil gnisten høydepunktene bli sett, men det blir ingen opplagte måten å fjerne dem; "Text Effects" fanen finnes ikke i den nyere produkt.

Bruksanvisning

1 Åpne dokumentet som inneholder gnisten høydepunkter i Word 2007.

2 Velg påvirket teksten.

3 Klikk på den lille pilen helt til høyre for "Styles" området i "Home" bånd for å åpne hele "Styles" -panelet.

4 Klikk på den øverste posten, merket "Clear All". Dette fjerner all formatering. Påfør noen skrift behandlinger, for eksempel kursiv, som du vil gjenopprette.